KODY III Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Lublin 14-21 Maja 2011


Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej “Kody” to nowy festiwal na kulturalnej mapie Lublina. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku. Tegoroczna edycja będzie miaća miejsce 14 – 21 maja. Idea Festiwalu to żywe łączenie i przenikanie tradycji muzyki archaicznej i nowoczesnych poszukiwań muzycznych. Współcześni kompozytorzy i muzycy improwizujący, zarówno w formie, jak i środkach wyrazu, niejednokrotnie nawiązują do archaicznych form muzycznych. Zestawienie estetyki tradycyjnej i współczesnej tworzy nową Jakość, gdy funkcja magiczna muzyki archaicznej spotyka się z funkcją estetyczną muzyki nowoczesnej. Występując obok siebie pokazują ich zbliżenie i przenikanie

Na festiwalu spotkają się wybitni muzycy, kompozytorzy muzyki współczesnej, przedstawiciele awangardowego jazzu, a także muzycy tradycyjni i twórcy rekonstruujący archaiczne tradycje muzyczne. Komisarzem festiwalu jest Jerzy Kornowicz, prezes Zwią…zku Kompozytorów Polskich, wybitny kompozytor, pianista i improwizator.

 

FACEBOOK|WYŚLIJ ZNAJOMYM|KONTAKT